CHINESE    JAPANESE

Key Deals
●  Due diligence investigation and legal feasibility study
●  Establishing representative office of foreign companies
●  Establishing foreign investment companies
●  Establishing foreign-funded companies
●  VC / PE Investment
●  Foreign investment, cross-border investment, international M&A
●  operation and management of the investment project


Scope of Service
Global offices: Group Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan Chongqing Suzhou Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Office Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Stockholm
XML 地图 | Sitemap 地图